REFERENSPROJEKT

ostra_hoglager

Höglager TILL ABSOLUT COMPANY, åhus

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2012

ostra_terminalkyl

TERMINAL OCH KYL SCAN, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2009

ostra_finnlandshusen

KVARTERET FINNLANDSHUSET, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Skanska i Sverige AB
Färdigställande : År 2007

ostra_loftgangshus

Loftgångshus ABK I KRISTIANSTAD

 

Beställare: Skanska i Sverige AB
Färdigställande: År 2009

ostra_sommar

SOMMARRO, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Skanska i Sverige AB
Färdigställande: År 2012

ostra_skola

NOSABYSKOLAN, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Peab Sverige AB
Färdigställande: År 2013

ostra_skarmtak

Skärmtak över källarhalsar

 

Beställare: Plåtexpressen AB
Färdigställande: År 2006

ostra_vevstaken

KVARTERET VEVSTAKEN, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2013

ostra_hogskola

Malmö högskola

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

ostra_smidesgrind

SMIDÉS GRIND MALTESHOLM

 

Beställare: Maltesholms Gods
Färdigställande: År 2016

ostra_takstol

TAKSTOLSMONTAGE, BILCENTRUM I K-STAD

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

ostra_stomme_2

Stomme och räcken, Lunds tekniska Högskola

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

ostra_stomme_1

En förskola, i vinslöv

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

ostra_trappor

Trappor och räcke LTH sjöarna

 

Beställare: Skanska i Sverige AB
Färdigställande: År 2015

ostra_spiral

SPIRALTRAPPA AUTOMOBIL KRISTIANSTAD

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

ostra_takstol

DEKRA BESIKTNINGSHALL I Hässleholm

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

ostra_lth

Stommen vid LTH sjöarna

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015