REFERENSPROJEKT

Höglager TILL ABSOLUT COMPANY, åhus

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2012

TERMINAL OCH KYL SCAN, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2009

KVARTERET FINNLANDSHUSET, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Skanska i Sverige AB
Färdigställande : År 2007

Loftgångshus ABK I KRISTIANSTAD

 

Beställare: Skanska i Sverige AB
Färdigställande: År 2009

SOMMARRO, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Skanska i Sverige AB
Färdigställande: År 2012

NOSABYSKOLAN, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Peab Sverige AB
Färdigställande: År 2013

Skärmtak över källarhalsar

 

Beställare: Plåtexpressen AB
Färdigställande: År 2006

KVARTERET VEVSTAKEN, KRISTIANSTAD

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2013

Malmö högskola

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

SMIDÉS GRIND MALTESHOLM

 

Beställare: Maltesholms Gods
Färdigställande: År 2016

TAKSTOLSMONTAGE, BILCENTRUM I K-STAD

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

Stomme och räcken, Lunds tekniska Högskola

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

En förskola, i vinslöv

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

Trappor och räcke LTH sjöarna

 

Beställare: Skanska i Sverige AB
Färdigställande: År 2015

SPIRALTRAPPA AUTOMOBIL KRISTIANSTAD

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

DEKRA BESIKTNINGSHALL I Hässleholm

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015

Stommen vid LTH sjöarna

 

Beställare: Thage i Skåne AB
Färdigställande: År 2015