Om Östra Vrams Smide

Östra Vrams Smides AB tar sig an entreprenader av alla typer och storlekar. Det som förenar dem är att de efter­ frågar smidesarbeten av högsta kvalitet, trygga leveranser och starkt engagemang.

Östra Vrams Smide är ett av de största smidesföretagen i södra Sverige och utför uppdrag främst i Skåne, Ble­ kinge och södra Småland. Tillverkningen sker i våra verkstäder i Tollarp och Malmö. Företaget startade 1968 och ingår i byggkoncernen Thage sedan 2003.