Miljö och samhälle

Nyckeln till en bra verksamhet är engagemang, kunnighet och känsla av ansvar som spänner över mer än bara vårt företag. Därför betraktar vi vårt arbete och våra uppdrag inte enbart som en sak mellan oss och vår beställare, utan också i någon mån som bidrag till positiv samhällsutveckling. Att våra smidesarbeten håller hög kvalitet är direkt kopplat till att byggnaden fungerar och är bra för människorna som bor eller arbetar där.

Östra Vrams Smide arbetar med ett aktivt kretsloppstänkande, minimerar mängden restprodukter och källsorterar givetvis restprodukter för återanvändning och återvinning. Självklart finns de viktiga certifieringarna på plats sedan länge. Företaget jobbar löpande med sin arbetsmiljö, bland annat genom en uttalad nollvision för incidenter. Me­ darbetarna erbjuds kontinuerlig fortbildning på olika områden, inklusive miljö. På det sättet bygger vi vidare på vår redan mycket goda samlade kompetens och ser till att vi fortsätter att leverera på topp.